Category Archives: VCD HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT DẠY CHÓ CỦA HLV VŨ HÙNG

VCD hướng ẫn kỹ thuật dạy chó của HLV Vũ Hùng

Bộ đĩa hình này rất cần thiết cho những người nuôi chó ở các Tỉnh và Thành Phố xa,không có trường huấn luyện chó.Khởi đầu từ lúc chủ và chó chưa biết gì,bằng cách nhìn theo hình ảnh mà làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, VCD HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT DẠY CHÓ CỦA HLV VŨ HÙNG | Thẻ | %(count) bình luận