Category Archives: TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO CHÓ ĂN BA LOẠI XƯƠNG SAU ĐÂY

Tuyệt đối không cho chó ăn ba loại xương sau đây

Có ba loại xương mà ta tuyệt đối không được cho chó ăn,nếu nó ăn thì chắc chắn sẽ bị tử vong,không cứu được,đó là :XƯƠNG CÁ-XƯƠNG GÀ-XƯƠNG VỊT,lý do như sau: 1-Chó TA ,tại sao nó cũng ăn mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO CHÓ ĂN BA LOẠI XƯƠNG SAU ĐÂY | Thẻ | %(count) bình luận