Category Archives: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÓ NGHIỆP VỤ VÀ CHÓ BẢO VỆ GIA ĐÌNH

Sự khác biệt giữa chó NGHIỆP VỤ và chó BẢO VỆ gia đình

Có nhiều người cứ thấy chó được HUẤN LUYỆN thì gọi ngay đó là CHÓ NGHIỆP VỤ.Thực ra hai cụm từ này cũng đã nói lên hai mục đích XỬ DỤNG KHÁC NHAU rồi. 1-Chúng có MỘT SỐ ĐIỂM GIỐNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÓ NGHIỆP VỤ VÀ CHÓ BẢO VỆ GIA ĐÌNH | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?