Category Archives: PHÂN TÍCH TÂM LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHỦ BỊ CHÓ CẮN

Phân tích những trường hợp chủ bị chó cắn

-1-Chủ mua phải những con chó dữ,hoặc chó lớn trên môt năm tuổi,chủ mới dễ bị chó căn như chơi.Thí dụ giống chó Rottweiler và Doberman trên một năm tuổi,nhưng chưa được huấn luyện thuần thục,dễ cắn chủ mới. -2-Gặp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, PHÂN TÍCH TÂM LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHỦ BỊ CHÓ CẮN | Thẻ | %(count) bình luận