Category Archives: NGƯỜI TA NUÔI CHÓ CÓ HAI MỤC ĐÍCH LÀ ĐỂ CHÓ COI NHÀ VÀ TẠO NIỀM VUI

Người ta nuôi chó có hai mục đích: để chó coi nhà và tạo niềm vui

Ta thấy hầu hết trong mỗi gia đình Việt Nam,từ thành thị đến thôn quê,từ đồng bằng lên đến miền núi,nhà nào cũng nuôi chó để giữ nhà,ít thì nuôi 1 con,nhiều thì nuôi vài ba con.Nuôi chó có hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, NGƯỜI TA NUÔI CHÓ CÓ HAI MỤC ĐÍCH LÀ ĐỂ CHÓ COI NHÀ VÀ TẠO NIỀM VUI | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?