Category Archives: MỤC ĐÍCH DẠY CHÓ CẮN BAO TẤN CÔNG ĐỂ LÀM GÌ

Mục đích dạy chó cắn bao tấn công để làm gì?

Con chó sau khi đã học bài <KÍCH ĐỘNG ĐỂ CHÓ HIỀN THÀNH CHÓ DỮ GHÉT NGƯỜI LẠ>,biết cắn sủa và rượt đuổi khi người lạ tới gầnôi,ta dạy cho nó biết cắn bao TẤN CÔNG.Có người nghĩ rằng đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, MỤC ĐÍCH DẠY CHÓ CẮN BAO TẤN CÔNG ĐỂ LÀM GÌ | Thẻ | 2 phản hồi