Category Archives: MỞ LỚP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY CHÓ

Mở lớp đào tạo huấn luyện viên dậy chó

Trường Huấn Luyện Chó VŨ HÙNG mở lớp ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY CHÓ trong thời gian 4 tháng, nội dung như sau : 1- Tuổi từ 18 đến 28,có CMND. 2-Học lý thuyết và thực hành trong 2tháng,ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, MỞ LỚP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY CHÓ | Thẻ | 2 phản hồi