Category Archives: MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM ĐỂ HUẤN LUYỆN CHÓ THÀNH CÔNG

Mười điều tâm niệm để huấn luyện chó thành công

*ĐIỀU 1: PHẢI THƯƠNG MẾN CHÓ Ta phải coi chó như người bạn đồng hành, thương mến, gọi tên, vuốt ve,v ổ về, dắt chó đi chơi, đùa dỡn, tạo cho nó một sự quyến luyến vui vẻ, đẻ dể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM ĐỂ HUẤN LUYỆN CHÓ THÀNH CÔNG | Thẻ | %(count) bình luận