Category Archives: LÀM SAO ĐỂ TẤT CẢ CÁC CON CHÓ ĐỀU BIẾT SỢ CHẤT CAY

Làm sao để tất cả các con chó đều biết sợ chất cay

Hầu hết 90% là những con chó biết sợ CHẤT CAY,sau khi đã ngửi mùi rồi thì khống dám ăn miếng mồi nữa .Chỉ còn lại số ít khoảng 10%, vì THAM ĂN,khi thấy mồi là táp và nuốt liền … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, LÀM SAO ĐỂ TẤT CẢ CÁC CON CHÓ ĐỀU BIẾT SỢ CHẤT CAY | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?