Category Archives: KHÔNG DÙNG THỨC ĂN ĐỂ HUẤN LUYỆN CHÓ

Không dùng thức ăn để huấn luyện chó

I- Từ khi con Chó bắt đầu HỌC TẬP theo BÀI BẢN rồi,ta không được DÙNG THỨC ĂN để KHEN THƯỞNG NÓ.Ta chỉ KHEN NÓ sau khi đã HỌC TẬP TỐT,bằng NHỮNG CÁI VUỐT ĐẦU ÂU YẾM mà thôi ,kèm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, KHÔNG DÙNG THỨC ĂN ĐỂ HUẤN LUYỆN CHÓ | Thẻ | %(count) bình luận