Category Archives: Huấn luyện chó không ăn mồi bả

Huấn luyện chó không ăn mồi bả

Đây là bài học rất quan trọng,vì trộm cướp chỉ dám xâm nhập nhà bạn sau khi đả giết chết được bầy chó, bài học này lẻ ra chỉ học sau hai tháng đã huấn luyện CĂN BẢN PHỤC TÙNG, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, Huấn luyện chó không ăn mồi bả | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?