Category Archives: Huấn luyện chó hiền thành dữ – ghét người lạ

Huấn luyện chó hiền thành dữ – ghét người lạ

Có nhiều người than phiền rằng chó nhà tôi sao nó hiền quá, không sủa, ai đến cũng  vẫy đuôi chào mừng.Tôi phải bỏ công ra canh chừng nó, thay vì nó phải coi nhà cho tôi. Tình trạng này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản, Huấn luyện chó hiền thành dữ - ghét người lạ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?