Category Archives: HUẤN LUYỆN CHÓ ĐÁNH HƠI ĐỂ TÌM RA CÁC NGUỒN HƠI

Huấn luyện chó đánh hơi để tìm ra các nguồn hơi

Vậy nguồn hơi là gi? Nguồn hơi là tất cả các thứ mà ta muốn con chó đánh hơi được và nó dẵn ta tới chỗ các thứ mà ta muốn tìm:THUỐC PHIỆN, CHẤT NỔ, HẦM BÍ MẬT CỦA CON … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HUẤN LUYỆN CHÓ ĐÁNH HƠI ĐỂ TÌM RA CÁC NGUỒN HƠI, Huấn luyện chó căn bản | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?