Category Archives: HUẤN LUYỆN CHÓ BỎ THÓI HƯ TẬT XẤU

Huấn luyện chó bỏ thói hư tật xấu

Theo thống kê thì chỉ có chừng 10% trong tổng số các loại chó là có thói hư tật xấu:cắn xé Salon,Nệm,Yên xe,Giầy dép,bới vườn hoa,phá cây kiểng,chồm hai chân lên người chủ,sủa inh ỏi cả ngày,chó tru,chó hú…. Trên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HUẤN LUYỆN CHÓ BỎ THÓI HƯ TẬT XẤU, Huấn luyện chó căn bản | Thẻ | %(count) bình luận