Monthly Archives: Tháng Mười Một 2010

TÌM HIỂU VỀ GIỐNG CHÓ TÂY TẠNG

Hiện nay đang có phong trào sôi nổi,sưu tầm,hoặc mua chó Tây Tạng qua ngã Trung Quốc đem về,giá mua giống chó này rất cao,từ vài chục triệu lên đến hàng tỹ đồng một con,tùy theo chó đẹp nhiều hay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?