Monthly Archives: Tháng Mười 2010

LÀM SAO DẠY CHÓ BIẾT PHẢN XẠ THÍCH ỨNG VỚI MỌI TRƯỜNG HỢP

Trong bài này ta sẽ khảo sát dưới ba phần khác nhau: I-Không dậy chó bằng THỨC ĂN. II-Thế nào gọi là chó biết PHẢN XẠ . III-Nguyên tắc để DẠY CHÓ BIẾT PHẢN XẠ. I-Tuyệt đối không được dạy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Huấn luyện chó căn bản | Bạn nghĩ gì về bài viết này?