Monthly Archives: Tháng Chín 2010

NHỮNG CUỘC TÌNH SAY ĐẮM CỦA LOÀI CHÓ.

Trong bài này ta sẽ phân tích ra làm hai phần khác nhau: I-Những khám phá về giống chó cái:a/Chó cái sinh đẽ bình thường.b/Chó cái có bầu giả.c/Chó cái bị loạn kinh. II-Khám phá về giống chó đực. -I-VỀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận